Hyttetomter

Plankart Motjønnåsen
Plankart Motjønnåsen

 

Vi har 40 tomter på 2 daa.  Noen av tomtene ligger lunt i skogen, og andre har panorama-utsikt mot Sølen-massivet.

Som det kommer fram av reguleringsbestemmelsene har vi ikke lagt opp til innlagt strøm, vann og avløp.  De tekniske løsningene på dette området er mange, derfor ser vi at alle vil kunne få den standarden de ønsker på sin hytte. Vi ønsker et hyttefelt der folk får sine ønsker oppfylt samtidig som helheten i området blir ivaretatt.

Pr i dag er det vinterbrøytet veg til «Krokbekken». Det er organisert scootertransport derifra. Det planlegges helårsveg inn til området.

Trykk på plankartetkartet til høyre for å se det i full størrelse.
Reguleringsbestemmelser Motjønnåsen